برندینگ

درباره برندینگ بیشتر بدانید

بسیاری از کسب و کارها نگران اجرای پروژه برندینگ در سازمانشان هستند، زیرا آن را فعالیتی خارج از مجموعه و جدید می دانند، در صورتی که برندینگ، در حقیقت آب میان سنگ هاست و فعالیتی است که نه تنها مدیران شرکت، بلکه تک تک کارکنان آن در حال اجرایش هستند، البته اجرای غیر اصولی آن.

در حقیقت، برند شما قولی است که شما به مشتری می‌دهید

پس به یاد داشته باشید، فارغ از اینکه کسب‌وکار شما کوچک است یا بزرگ، مهم‌ترین جنبه هر کسب‌وکاری، اجرای صحیح برندینگ یا همان برند سازی است.